Μηχάνημα κοπής λαχανικών

Περιγραφή:

(κείμενο)

Χαρακτηριστικά:

Πλάτος:
Ύψος:
Μήκος:
Βάρος:
Κατανάλωση Ισχύος: