Μηχάνημα για επεξεργασία και συσκευασία τουρσί

Περιγραφή:

(κείμενο)

Χαρακτηριστικά:

Πλάτος:
Ύψος:
Μήκος:
Βάρος:
Κατανάλωση Ισχύος: